Celal Şengör cehaletten kurtulmanın yollarını yazdığı ikinci kitapla devam ediyor

İnsan yaşamının anlamını çevresini anlamakta bulan Bilim insanı Prof. Dr. Celâl Şengör, Cehaletten Kurtulma Sanatı-Ne Nedir? kitabında okuyucuları, çevrelerindeki olayları ve nesneleri görmeye, kaydetmeye ve anlamaya davet ediyor.

“Kayıt tutmak medeniyetin ilk şartıdır” diyen bilim insanı, kayda alınmayan tanıklıkların insan yaşamına katkı sunamayacağı gibi insanlık hafızasında da ziyan olacağını ve toplumların ilerlemesine fayda sunamayacağını savunuyor.

Şengör, kitabında medeniyetin gelişim sürecini kayıt tutma alışkanlığının evrimi üzerinden inceleyerek, insanoğlunun çevresini anlama çabasının bu andan itibaren hız kazandığını, öncelikle dogmalar ardından varsayımlar ve nihayet bilimin bu çabanın meyvesi olduğunu ifade ediyor.

Dünyadaki açlık ve yoksulluğun, aptallığın ve cehaletin bir ürünü olduğunun altını çizen yazar, bilimi işaret ederek bilimde ileri gitmiş toplumların daha müreffeh yaşadıklarına dikkat çekerken okura hürriyetin ve bilimsel düşüncenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Cehaletten kurtulma yolları

Prof. Dr. Celâl Şengör’ün kaleme aldığı Cehaletten Kurtulma Sanatı- Ne Nedir? kitabı, tarihsel süreçler ve bilimsel düşüncenin gelişimi üzerine düşündürücü ve bilgilendirici bir yolculuk sunarken eleştirel düşüncenin kapılarını aralıyor ve okuyucuları cehaletten kurtulma yolunda önemli bir adım atmaya davet ediyor.

Bugün dünyada yaşayan en müreffeh toplumlar, bilimde en ileri gitmiş toplumlardır. Bugün bu toplumlarda dinî inançların hızla gerilediğini görüyoruz.

Bu kitabın amacı, sizlere çevremizdeki bazı olaylar ve geliştirdiğimiz bazı kavramlar hakkında çok yüzeysel de olsa bilgi vermek fakat daha da önemlisi okuyucuyu düşünmeye teşvik etmektir.

Eğitimin amacı

Eğitimin en önemli amacı bireyi bağımsız ve eleştirel düşünebilen insanlar haline getirmektir. Bu amaca ulaşmak konusunda zarar verecek şeyleri eğitime sokmak insanlığa ihanettir. İnsan hür olmak ister. Dikkat edilirse bazı vahşi hayvanlar dahi hürriyetleri ellerinden alındığı zaman ölür.

Hürriyetin düşmanı: Dogmalar

Hürriyet olmadan çevremizle verimli bir ilişki içerisine giremeyiz. Hürriyetin en büyük düşmanı dogmalardır. İnsanlık tarihine bakılırsa insanların düşünce evrimlerinin her zaman dogmadan kurtulma istikametinde yürüdüğü görülür.

Özellikle ülkemizde nasçılık denilen dogma tutkunluğunun halkımızın başına ne çoraplar ördüğü çok yakın zamanlarda görülmüştür.

Celal Şengör, kitabının yazılış amacını şöyle anlatıyor;

Bu kitabın amaçlarından biri de okuyucuyu bu tür cehalet kaynaklarından uzak tutmaktır. Elbette bu küçücük kitap ve içindeki sınırlı nesne ile kavramlar okuyucuyu birdenbire bu amaca ulaştırmaz. Ama okuyucunun bu kitabı okuyarak daha önce yapmadıysa bağımsız ve eleştirel düşünceye yönelmesi benim maksadımdır.

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir